Fundering – deel 1

De fundering wordt gelegd. Allereerst is er een ‘verloren’ kist geplaatst om een optimale funderingsvorm te krijgen. Vervolgens is in de funderingsstrook worteldoek geplaatst. Dit zorgt er voor dat de fundering open blijft zodat het water weg kan. En het voorkomt dat planten wortels in de fundering gaan schieten. Vervolgens is er onder in de fundering een drainagebuis gelegd. Deze mond uit in een grindput (zie onderstaande foto). Verticaal komt daar een grijze buis uit, deze wordt gebruikt om later te kunnen controleren hoe hoog het water staat. We meter graag dat de fundering droog blijft.

Grindput - drainage fundering
De fundering wordt gedraineerd, water komt uit in grindput.

Ook is er vooraf een mantelbuis (de rode staande buis) gelegd. Deze zal gebruikt gaan worden als een back-up voor het elektra systeem. Het idee is dat de werkplaats zelfvoorzienend gaat zijn in elektra. Echter in het geval het aanwezige elektra niet toereikend is, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het reguliere net.

Omdat we voor dit project geen gebruik willen maken van beton is gekeken naar een passend alternatief. Uit onderzoek naar oude bouwtechnieken kwam het gebruik van grind met een drainage als fundering meermaals naar boven. De open structuur tussen het grind is water doorlatend, de drainage voert het overtollige water af. Het resultaat is dat de fundering droog is en blijft. In het kader van recycling is voor deze fundering gekozen voor gebruiken puin. Net als grind heeft het een open structuur.