Bart Oudendijk

Bart Oudendijk

Bart Oudendijk werkt aan woningbouw projecten waarbij de natuur een belangrijk element is. In de eerste plaats legt Bart een bewuste focus op materiaal oorsprong en gebruik. Ten tweede kijkt hij naar natuurlijke wetten. Om vervolgens met behulp van omgeving en natuur een woning te realiseren met minimale impact op de natuur. Bovendien streeft Bart naar de optimale balans tussen Flora, Fauna en Mensen.

Bart startte zijn studio op 21 december 1999.

Bouwstudio Bart Oudendijk | bbo

Met zijn studio heeft Bart als missie: De natuur, de mens en de economie met elkaar in evenwicht te brengen.

Zijn studio werkt daarom aan concepten waarbij de impact naar de natuur en directie leefomgeving tot een minimum beperkt wordt.

missie en visie

De traditionele wijze

Wanneer men duurzaamheidsvraagstukken zal beantwoorden wordt al snel gekozen voor het verzwaren van de isolatie waarden en het toepassen van voldoende zonnepanelen, collectoren, warmtewisseling op ventilatie systemen en mogelijk door het toepassen van een warmtepomp. Elk gebouw en elke woning vraagt haar eigen maatregelen voor het meest optimale resultaat. De huidige regelgeving legt vooral de nadruk op het wegnemen van de gevolgen van het traditionele bouwen. Met als resultaat dat er bouw- en installatietechnische oplossingen verlangd worden.

Op deze wijze werkt men mee aan de energietransitie zoals door velen reeds gepraktiseerd worden. Echter beantwoord energietransitie niet alle duurzaamheidsvraagstukken. Er wordt dan nog teveel gebruik gemaakt van schadelijke grondstoffen met als gevolg een vervuiling van het milieu. Ze hebben een negatief effect op het klimaat, bevorderen de toename van CO2 en vooral, zoals vrij recent in het nieuws, het krimpen van de biodiversiteit.

Wat is het alternatief?

Door een bewuste focus te leggen op materiaal oorsprong en gebruik, maar ook door te kijken naar natuurlijke wetten; is het mogelijk een woning te realiseren, welke geen impact op de natuur veroorzaakt. Wanneer wij kijken naar het materiaal gebruik, kunnen wij bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

- Wat is de impact van dat materiaal op de natuur?
- Hoe wordt het gefabriceerd?
- Hoeveel CO2 wordt er geproduceerd voor de productie ervan?
- Hoeveel CO2 slaan wij in de woning op?
- et cetera.

co2-reductie

Vervolgens kunnen wij energetisch kijken naar een al dan niet instraling van de zon, om zo een warmte en koude buffering te bewerkstelligen. De uitdaging van de grote isolatiewaarden van tegenwoordig is het koel houden van de woningen. 

schaduw

We kunnen dit, conform de woningwet, installatie technisch oplossen, echter kan dit ook landschappelijk opgelost worden. Een grote volwassen boom geeft koeling gelijk aan een aantal airco’s. Met dat grote verschil dat de boom CO2 opneemt en de airco het uitstoot. Kortom, met het zelfde resultaat draagt u met een boom bij aan klimaatadaptie, het bevorderen van biodiversiteit, maar ook het verbeteren van de grondwaterhuishouding.

Echter is het regeltechnisch (nog) niet te verantwoorden. Het vraagt dus inzicht, lef, bereidheid, een ruime visie en daarmee een unieke kans, om als overheidsorganisatie mee te willen werken aan een vernieuwde kijk op het bouwen. Wanneer een woning vanaf initiatieffase slim en doordacht wordt ontworpen, kan een woning zelfvoorzienend zijn in elektra, warmte en koeling.

Dan kunnen we ook het hemelwater opvangen en zuiveren voor bijvoorbeeld het doorspoelen van uw toilet, om zo geen drinkwater te verspillen.

Naast deze zijn er meerdere mogelijkheden die win mogelijkheden voor de natuur, de mens en de economie bewerkstelligen. Met als resultaat dat deze drie met elkaar in balans komen te staan, dat is feitelijk waar duurzaamheid over gaat.

Vragen? Neem gerust contact met Bart op.