1

Zie CO2 als een warme deken rond de aarde

2

Industrie en bosbranden, zorgen voor versterken broeikaseffect

3

Bomen zetten CO2 om in suikers

CO2 oftewel: Koolstofdioxide

Bij de huidige klimaatproblemen wordt er veel over gesproken

Maar wat is CO2 eigenlijk?

Een heldere uitleg wat CO2 is en effecten op het klimaat.

Je kent koolstofdioxide het beste van de bubbeltjes in frisdrank. Het is een kleur- en geurloos gas dat niet giftig is. In sommige bronwaters komt het van nature voor, het zorgt het voor een zurige smaakje. Niet alleen als we dorst hebben zijn er die dat erg lekker vinden.

In de 17e eeuw is koolstofdioxide ontdekt. Na een verbranding van houtskool in een gesloten kom werd vastgesteld dat de restmassa kleiner was geworden dan de oorspronkelijke massa. Doordat het verschil van de massa was veranderd in een gas, bleek na onderzoek dat dit gas koolstofdioxide was.

koolstofdioxide molecuul

Koolstofdioxide

Scheikundig is koolstofdioxide een verbinding tussen één koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (O). De zuurstofatomen (O) zitten met twee draadjes aan het koolstofatoom (C) vast.
Het is een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt. De aardatmosfeer is een laag rond de aarde wat erg belangrijk is voor het leven op aarde. Het dempt het zonlicht en beschermt tegen schadelijke straling uit het heelal.
Al met al zou het zonder CO2 op aarde erg koud zijn. Als gevolg daarvan zou wel eens ruim dertig graden kouder kunnen zijn zonder CO2. In feite is het een soort van deken om de aarde.

broeikas effect

CO2 toename zorgt voor het broeikaseffect

Wat vroeger aan CO2 vrijkwam door bosbranden of verrotting van bomen en planten was ongeveer evenveel wat bomen en planten aan CO2 opnamen. Door verbranding van fossiele brandstoffen zorgt de afgelopen 150 jaar de industrie er voor dat deze verhouding volledig uit balans is. Daardoor is er in korte tijd veel CO2 in de aardatmosfeer gekomen. Deze verhoging van CO2 in de aardatmosfeer veroorzaakt dat de temperatuur op aarde langzaam hoger wordt. Met als gevolg: 'Het broeikaseffect'. Daarnaast zijn er naast CO2 nog een paar broeikasgassen. Maar CO2 heeft de grootste impact op het broeikaseffect. Ten gevolge van dit broeikaseffect is over een langere periode een verandering in klimaat waargenomen.

bron: wikipedia

co2-reductie

CO2 reductie​

Om CO2 uit de aardatmosfeer te verwijderen zal, naast het terugdringen van de CO2 uitstoot in de industrie, de CO2 opname weer opgang gebracht moeten worden. Deze opname gebeurd vooral door bomen, planten en oceanen. Opname en omzetting van CO2 is een langzaam proces. Er wordt geschat dat dit enkele honderden jaren kan duren. Door bomen te planten kunnen wij dit proces versnellen. Bomen maken een onvervangbaar deel uit van het leven op aarde. Om te groeien heeft een boom CO2, water en licht nodig. Dit wordt fotosynthese genoemd. Het koolstofdioxide wordt samen met waterstof in cellulose opgeslagen en het zuurstof wordt als afval uitgescheiden. Naast het stoppen met CO2 uitstoten, wordt CO2 reductie vooral bereikt door veel groeiende bomen.

Wat kan jij nu doen?

Om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat heb jij de volgende mogelijkheden:

  • Beplanting in jouw tuin draagt bij aan het koel houden van de grond. Koele grond verdampt minder water, waardoor de tuin minder snel uitdroogt. Één of meerdere bomen plaatst in jouw tuin dragen ook bij aan een CO2 reductie. Zeker bomen helpen je bij het koel houden van jouw tuin. Op een hete zomer dag geeft een boom een koeling van ruim vijf graden!
    Als je geen tuin hebt, dan is er een inzamelingsactie waar je aan mee kunt doen. Kijk hier voor een project bij jou in de buurt.
  • Wanneer je een huis laat bouwen, zorg er dan vooral voor dat jouw huis van  hout gemaakt wordt. Akkoord, hiervoor moeten er wel bomen gekapt worden. Bedenkt echter door te investeren in productie bossen wordt de CO2 opname gestimuleerd. Door het hout te gebruiken in woningen en gebouwen wordt het opgeslagen en komt het niet terug in de atmosfeer. Het 'stappenplan nieuwbouw woonhuis' houd rekening met deze materialen.