Onze werkwijze

Oriënteren

Allereerst hebben wij altijd een vrijblijvend gesprek om uw gedachten en wensen te inventariseren. Op basis van uw wensen zal een richting met bijpassende werkzaamheden worden gekozen.

In veel gevallen beginnen wij met een Quickscan. Met de resultaten van deze scan kent u de kansen en (on-) mogelijkheden voor de gewenste nieuwbouw. In het geval er gebouwd kan worden kan samen met uw programma van wensen (PvW) een offerte op maat gemaakt worden.

Ontwerp en tekenwerk

Fasegewijs worden de wensen uit het PvW uitgewerkt van schetsontwerp naar definitief ontwerp tot bouwaanvraag en wellicht bouwvoorbereiding en uitvoeringstekeningen. Het beoogde gebouw wordt drie dimensionaal als een Bouwwerk Informatie Model (BIM) uitgewerkt. Dit geeft in een vroeg stadium erg veel inzichten over de te bouwen onderdelen.

download

Documentenbeheer

Wij werken al onze documenten digitaal uit. Voor iedere opdracht wordt er ruimte op onze server gereserveerd. Met de bedoeling dat alle documenten daar per fase apart als pdf worden gedocumenteerd. Vervolgens kan de opdrachtgever middels inloggegevens deze documenten inzien en downloaden. Zo groeit een opdrachtgever mee in het bouwproces. Maar ook kunnen per fase mensen en/of partijen aan de server worden toegevoegd. Het grote voordeel is dat iedereen dan ook met dezelfde en de laatste documenten werkt.

Bouwstudio Bart Oudendijk blijft ten aller tijde eigenaar van de documenten.

Wijze van factureren

Bij aanvang van elke fase wordt vooraf 50% in rekening gebracht. Na ontvangst van deze betaling worden de werkzaamheden van die fase opgestart. De resterende 50% worden bij einde van die fase in rekening gebracht. Waar na ontvangst het fase document via onze server samen- en beschikbaar wordt gesteld. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
facturatie
Stappenplan
nieuwbouw woonhuis
 • in 7 stappen
 • Inzicht in bouwen
 • Voorbereiding tips
 • Duidelijkheid
 • Per e-mail
GRATIS u geeft enkel uw naam en e-mailadres
Populair
Ontwerp
nieuwbouw woonhuis
 • Schetsontwerp
 • Definitief Ontwerp
 • Vergunningsaanvraag
 • Uitvoeringstekenwerk
 • Bouwbegeleiding
 • Persoonlijk contact !
Offerte vraag hem snel aan!
Quickscan
nieuwbouw woonhuis
 • Situatie analyse
 • Ruimtelijke analyse
 • Bestemmingplan analyse
 • Overleg met overheid
 • Helder advies
€562.5
€ 450 incl. 21% btw

Hanteren wij kleine lettertjes?

Wij werken met de grootste zorg aan onze werken. De volgende voorwaarden maken dit mogelijk:

- De werkzaamheden worden conform de DNR 2011 (herziening 2013) uitgevoerd.
- Tenzij anders beschreven:
   - zijn aanbiedingen geldig tot 3 maanden na dagtekening van de betreffende aanbieding.
   - zijn alle genoemde bedragen exclusief btw, constructeur, verschotten en reprokosten.
   - worden kosten ten behoeve van wijzigingen op basis van nacalculatie met u verrekend tegen onze geldende uurtarieven.
- Indien vanuit de gemeente en/of vanuit de opdrachtgever aanvullende gegevens worden verlangd, zullen deze werkzaamheden tegen onze geldende uurtarieven worden uitgevoerd.
- Wij brengen geen kilometer vergoeding in rekening. Onze gereden kilometers zijn verrekend in het uurtarief.
- Bij het uitblijven of vroegtijdig wegvallen van een deel van de opdracht brengen de kosten bij u in rekening van het deel dat op dat moment gereed is.