Is ondergronds wonen een moderne vraag?

Nee, grotwoningen en plaggenhutten zijn oude voorbeelden van het ondergronds wonen. De afgelopen eeuwen lag de focus meer op het bovengronds bouwen. Echter de laatste decennia is er een toenemende vraag naar ondergronds ruimtegebruik. Er is behoefte naar extra voorzieningen waarvoor boven de grond eigenlijk geen plaats meer is. Denk aan uitbreiding van infrastructuur in dichtbevolkte gebieden en steden. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan de vrije ruimte boven de grond. Ondergronds ruimtegebruik kan een essentiële bijdrage leveren aan mooie, duurzame, maar vooral leefbare landschappen. Natuurgebieden blijven behouden, worden versterkt en vergroot. Door functies ondergronds te brengen, blijft er bovengronds ruimte over voor doeleinden als bijvoorbeeld recreatie. Er wordt intensiever gekeken naar de meerwaarde voor de leefomgeving, als er ondergronds gebouwd wordt. Het is volgens velen het enige structurele antwoord op het ruimteprobleem in de wereld.

Vanuit de ambitie de natuur te behouden en te versterken, concentreert Bouwstudio Bart Oudendijk naast bouwprojecten waarbij de natuur een belangrijk element is, zich op ondergrondse woningbouw. Ondergronds bouwen is de enige manier om te bouwen zonder de natuur te aan te tasten. Deze natuur is belangrijker dan je wellicht zou denken. De aanwezigheid van natuur draagt bij aan een stimulering van biodiversiteit. Biodiversiteit zorgt weer voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan.

20170225_01_BB_woning_O3

Ondergronds ruimtegebruik draagt bij aan een groene voetafdruk. Een aantal belangrijke argumenten voor ondergrondse woningbouw:

  • Géén aantasting van de natuur,
  • Stimulering biodiversiteit,
  • Eenvoudig te verwarmen én te koelen,
  • Goede geluidsisolatie,
  • Lage exploitatiekosten,
  • Klimaat adaptief