doneer een boom

Doneer een Boom

Medio 2019 hebben wij het project ‘doneer een boom’ gelanceerd. Het project heeft als onafhankelijk doel, geld te werven voor de investering in lokaal duurzaam groen. Zowel daar waar financiële ondersteuning gewenst is, ofwel daar waar lokaal een groene investering door omwonenden verlang wordt.

Zo kunnen met donaties aan ‘doneer een boom’ specifieke projecten gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld een stenen winkelstraat, plein of parkeerveld voorzien van één of meerdere bomen. Vervolgens wordt daar waar mogelijk geprobeerd donaties lokaal in te zetten. Met als gevolg dat de donateur emotioneel betrokken raakt bij de plaatsing van zijn of haar boom.

Word partner van doneer een boom

en laat een boom planten in jouw gemeente

Zo kunt u als eigenaar van een project of terrein aandacht vestigen op de landschappelijke aankleding van dat terrein. U kunt dit doen door het plaatsen van één of meerdere bomen, waardoor er een positieve bijdrage geleverd wordt aan het verbeteren van de directe leefbaarheid en uiteindelijk het klimaat en biodiversiteit

Project specificaties

Opps!! You didn't enter any table data or CSV file
Projectfaseplatform online
Realisatieseptember 2019
Websitewww.doneereenboom.nl